Rok u Plotny

V Klecanech je v současné době ubytováno téměř 70 uprchlíků, z toho je přes 30 dětí. Žijí v klecanských rodinách nebo v ubytovnách. Většina dospělých pracuje v Praze, děti chodí do klecanské školy nebo dojíždějí do Prahy. Největší skupina Ukrajinců bydlí v ubytovně pro zahraniční dělníky v bývalých kasárnách. Jsou mezi nimi i děti různého věku. V ubytovně není společenská místnost nebo herna. Chybí také neformální kontaktní místo, kde bychom se mohli scházet. V současné době spolek navázal spolupráci s Potravinovou bankou pro Prahu a Středočeský kraj, z.s., která získala do pronájmu restauraci na náměstí poblíž sídla spolku. Po nutných úpravách zde bude začátkem prosince otevřená restaurace přátelská rodině. Po otevření restaurace bude vytvořen prostor pro setkávání nejen při stravování. Zde společně s potravinovou bankou bude spolek nabízet i kulturní a vzdělávací aktivity, informační koutek s finanční poradnou a s přístupem k počítači s tiskárnou či kopírkou, vznikne místo pro setkávání s možností sdílení zkušeností, s nabídkou pomoci s jednáním na úřadech a získávání finanční i materiální podpory. Zároveň zde poběží i aktivity na vzdělávání a zábavu a vzájemné poznávání: Připomínání sezónních svátků, slavností a zvyků (českých i ukrajinských) – proto název projektu Rok u Plotny, výlety na významná místa z naší historie, akce poznávání historie města, výtvarné dílničky, promítání filmů Jeden svět či benefiční večery 

program: Z Ukrajiny mezi nás 
realizátor: Pravý Hradec, z. s.
místo:  Klecany , Středočeský kraj 
období realizace: prosinec 2022 – prosinec 2023  
projekt byl podpořen částkou  100 000,- Kč