Romane kuchařky uspořádaly den otců 

Skupina Romane kuchařky uspořádala mezinárodní den otců pro romské rodiny z Ukrajiny a Brna. Program akce zahrnoval různá herní stanoviště, společné grilování, aktivity na seznámení rodin a hudební produkci. Kromě toho se Romane kuchařky pravidelně setkávaly u vaření, které se konávalo každý pátek. Cílem bylo vzájemné podporování, sdílení životních zkušeností a odpočinek prostřednictvím společných aktivit. Skupina také úspěšně rozšířila své řady o další členky, včetně romských žen z Ukrajiny. Podpora od lidí, kteří se podíleli na realizaci projektu, včetně úklidu, umožnila Romane kuchařkám úspěšně se prezentovat a motivovat veřejnost. 

program: Místo, kde žijeme
realizátor: IQ Roma servis, z.s. 
místo: Brno, Jihomoravský kraj
období realizace: 5/2022 –⁠ 11/2022 
projekt byl podpořen částkou: 20 000 Kč