Komunitní práce ve Frýdlantu přinesla své ovoce

V ulici Hejnická se nachází dům obývaný především Romy. Místní se jim dlouhodobě vyhýbají a i vztahy jsou zde velmi vlažné a někdy i napjaté. Projekt organizace Romany Art workshop se pokusil tuto skutečnost změnit prostřednictvím komunitní práce. Na začátku to neměli vůbec jednoduché a setkali se s nepochopením. Díky trpělivé práci a organizaci společných akcí i aktivnímu zapojení do boje s pandemií COVID 2019 se jim podařilo nedůvěru místních prolomit a odpůrce dokonce proměnit v dobrovolníky. Projekt pomohl komunitním pracovníkům navázat vztahy s místní romskou komunitou a začali společně pracovat na tvorbě pracovní skupiny řešící vzájemné neshody. Zároveň plánují pomocí neformálních akcí utvářet prostor pro vzájemné poznávání a tvorbu pozitivních vztahů obyvatel této ulice s místními.   

program: Živá komunita
realizátor: Romany art workshop, z. s.
místo: Frýdlant v Čechách
období realizace: 3/2020 – 2/2021
projekt byl podpořen částkou 55 000 Kč