Romské volarské slavnosti  

Akce, na níž se sešlo téměř 130 lidí, přinesla neočekávaný úspěch a chválu od občanů i Městského úřadu Volar. Projekt obnovil romskou tradici pořádání slavnosti v den městských slavností dřeva. Na akci měly možnost se představit tanečního soubory, hudební kapely a posílila se soudržnost komunity. Pozitivní ohlasy se objevují i po dvou měsících, čehož si organizátor Michal Runčak moc váží. Bylo by skvělé, kdyby se do budoucna podařilo zlepšit vztahy mezi majoritou a minoritou, což je pro něj prioritou. Akce poskytla sílu pokračovat v dalších projektech, rozvíjet komunitní vazby a přispěla k rozhodnutí založit neziskovou organizaci.   

program: Místo kde žijeme 
realizátor: Michal Runčak 
místo: Volary, Jihočeský kraj 
období realizace: 6/2023 – 11/2023 
projekt byl podpořen částkou 20 000,- Kč