Rozkvetlé Nuselské schody

Přátelé Nuselských schodů jsou neformální iniciativou, která od roku 2016 pečuje o okolí Nuselských schodů. Realizují sousedské pikniky, festival Zažít město jinak, úklidy odpadků a další aktivity se zapojením veřejnosti. V předchozích letech iniciativa založila veřejnou zahradu o velikosti 250 m2 s trvalkami a keři. Nyní je potřeba zajistit její údržbu a další rozvoj. Cílem je zajistit prostředky pro desítky aktivních občanů a sousedů, aby mohli efektivně participovat na údržbě zahrádky (např. zajistit vodu na zálivku nebo dovezení materiálu a sazenic) a zajistit ty činnosti, které sousedé sami udělat nemohou. Motto Přátel Nuselských schodů je:  „Nesmíme dopustit, aby naše zahradnické dílo z minulých let, na které proběhla sbírka ne nepodobná té na Národní divadlo, zpustlo!“ Více o projektu si můžete přečíst v rozhovoru se Šimonem Fialou.

realizátor: Šimon Fiala  
místo: Praha 2 – Vinohrady, Hl.m.Praha
období realizace: 5/2020 – 4/2021
projekt byl podpořen částkou 40 000