V Domečku ve Stromovce to žije!

V Domečku v pražské Stromovce se dosud zaměřovali především na práci se seniory. Díky naší podpoře tu mohli rozšířit pole své působnosti, zrealizovat nové aktivity a do dění vtáhnout širší okolí. Během realizace projektu se odehrála dvě divadelní představení, proběhly velikonoční dílny a vznikla komunitní čítárna, která je hojně navštěvována všemi věkovými kategoriemi. Díky novému pracovníkovi začali lidé navštěvovat i řemeslnou dílnu a vyhledávat jeho rady a pomoci při společné výrobě a opravě věcí a vyzkoušeli si práci se sklem. Na první akce se „samospádem“ nabalila celá řada dalších a místní komunitu se tu povedlo hezky rozhýbat.  

realizátor: DOMUS VITAE, z.ú.
místo: Praha 7 (Stromovka)
období realizace: 10. 11. 2018 – 30. 6. 2019
projekt byl podpořen částkou 56 440 Kč