Roztoky pomáhají

Roztoky pomáhají je malá nezisková organizace v Roztokách u Prahy. Přes 20 let pracuje s dětmi i dospělými. Jejím cílem je propojovat profesionální umělce s amatéry, generace mezi sebou, nově příchozí se starousedlíky, umění s každodenním životem. Organizuje volnočasové aktivity, lidové slavnosti a kulturní akce, letní tábory, podporuje místní farmáře nebo třeba jiřičky. Po vypuknutí války na Ukrajině se spolek aktivně zapojil také do pomoci uprchlíkům, kterých je v Roztokách na 400: dobrovolnicky rozjel kurzy češtiny, pořádají pravidelná informační setkání, zapojení dětí do místních základních škol a spolupráci s vedením města, humanitární sklad hmotné a potravinové pomoci, burzu práce a vytváří prostor pro psychosociální podporu uprchlíků, hostitelských rodin i dobrovolníků. Ukrajinské děti zapojují do volnočasových aktivit, v létě proběhl 2 týdenní intenzivní letní školu češtiny. V září potěšil velký zájem o další kurzy pro mírně pokročilé, otevřely se tedy opět 4 kurzy s výukou 3xtýdně. Kurzy probíhaly v prostorách Sdružení Roztoč a místní základní škole. Pro studenty je to důležitý sociální prostor a na trhu práce mají s českým jazykem mnohem lepší možnosti uplatnění. Proběhly volnočasové aktivity pro děti, mládež i dospělé – někteří se zapojili do pravidelných celoročních kurzů a kroužků, jiní využili možnost tvořivých uměleckých dílen – velmi oblíbená byla keramická dílna pro děti. Někteří zájemci se zapsali od září do celoročních uměleckých kurzů. Dále proběhly letní příměstské tábory – nabídku příměstských táborů organizovaných sdružením Roztoč využilo několik ukrajinských rodin, které za symbolický příspěvek poslaly své děti na cirkusový, přírodovědný nebo výtvarný tábor v místě bydliště. Vedle těchto táborů probíhaly v Roztokách další letní aktivity pro ukrajinské děti ve spolupráci s městem Roztoky a místním Sokolem jako sportovní fotbalový camp a další. Pravidelná sousedská setkávání v kavárně Vratislavka probíhala v páteční podvečer 1x týdně jako otevřený prostor pro všechny sousedy. Setkání měla vždy příjemnou atmosféru, krom praktických dotazů a sdílení užitečných zkušeností byl vždycky prostor i na vyprávění osobních příběhů a cest z Ukrajiny. Po celou dobu byla k dispozici možnost setkání s odborníky v psychosociální oblasti určená pro ukrajinskou komunitu , pro hostitelské rodiny i pro místní dobrovolníky. Tato aktivita probíhala ve spolupráci s místní Husitskou farou, která nabídla zdarma zázemí. Setkání byla vedená dobrovolnicky z řad odborníků, psychologů, terapeutů a využívaná zejména hostitelskými rodinami pro sdílení zkušeností a hledání řešení obdobných problémů při ubytování ukrajinských rodin. 

program: Z Ukrajiny mezi nás
realizátor: Stružení Roztoč, z.s.
místo: Roztoky, Středočeský kraj
období realizace: 25. května 2022 – 30. září 2022 
projekt byl podpořen částkou: 20 000 Kč