Rozvoj města ve veřejném zájmu

Jablonec nad Nisou: Vnitřní stavební rezervy města

Spolek PLAC vznikl z iniciativy lidí, kteří se vraceli po studiích i praxích v zahraničí do rodného Jablonce. Tímto projektem spolek reagoval na obavu mnohých obyvatel, že v urbanisticko-architektonického rozvoji města někteří lidé ze správy města upřednostňují své soukromé zájmy nad veřejnými. Cílem projektu bylo vyvolat odbornou debatu opřenou o aktuální, srozumitelná data, která by umožnila tento vývoj zvrátit. V rámci projektu došlo k vypracování dokumentu, který na části města ukazuje způsob, jak analyzovat kapacity stavebních rezerv v rámci města. Metoda by měla sloužit jako příklad pro analogické zpracování dalších částí města.

Projekt jsme podpořili částkou 30 000 Kč.

Více na webu: placjablonec.cz