Rukodělné kurzy v knihovně 

Knihovna již pořádala v rámci cyklu tři vzdělávací a rukodělné kurzy, na které navazovaly další volnočasové aktivity. Na kurzy navázaly výstavy, vernisáž výstavy oděvů s módní přehlídkou, divadelní představení dětí, kurzy češtiny, besedy nad knihami, odborné semináře nebo výtvarné soutěže. Na základě velké odezvy z řad účastníků předchozích rukodělných kurzů chce knihovna pokračovat v pořádání kurzu s tímto zaměřením. Kurz rukodělných činností povede lektorka z Ukrajiny, absolventka ukrajinské školy malých uměleckých řemesel, která se osvědčila v minulém cyklu. Nabídka bude rozšířena o základy dalších rukodělných technik. Kromě háčkování a pletení nově o šití (zhotovení střihu, ovládání šicího stroje, recyklace, úpravy a opravy oděvů, drobnější krejčovské práce). Textilní materiál se bude získávat z oděvního šatníku Červeného kříže, výrobky budou sloužit účastníkům kurzu pro vlastní potřebu, nebo se budou zpět vracet do Červeného kříže, popřípadě do azylových domů pro matky s dětmi. Účastníci se zapojení do výroby dek pro Hospic sv. Lazara. Proběhnou také odborné přednášky, workshopy, např. Drátování (výroba stromečku štěstí) pro české a ukrajinské teenagery nebo návštěva řemeslných vánočních trhů v Praze spojená s prohlídkou Klementina. 

program: Z Ukrajiny mezi nás  
realizátor:   Knihovna města Plzně, příspěvková organizace 
místo:  Plzeň, Plzeňský kraj  
období realizace: 10/2023 – 3/2024 
projekt byl podpořen částkou  99 850 Kč