Růst průmyslové zóny u obce Kozomín negativně ovlivňuje život místních obyvatel

Kozomín: Spolek hlídá výstavbu v průmyslové zóně u obce

Společnost CTP Invest v průmyslové zóně Kozomín – Úžice staví sklady pro společnost MAKRO Cash & Carry ČR. V roce 2016 zahájila stavbu skladu, který postupně mění svoji funkci směrem k potravinářskému provozu (např. bourárna masa, zpracování ovoce a zeleniny, zpracování ryb, vč. chladírenských i mrazírenských provozů). Doplněním mnoha technologií se zvyšují nároky nejen na pitnou vodu a její zdroje, ale i na zpracování odpadní vody, dopravu atd. Změny probíhají bez stavebního povolení, o které chce investor teprve žádat. V lokalitě Kozomín – Úžice jsou plánovány i další stavby. Obec dostatečně neinformuje občany o stavebních záměrech investorů, zdá se, že vedení obce je této výstavbě nakloněno. Na situaci reagovala skupina místních občanů založením spolku, který monitoruje investiční záměry nejen v katastrálním území obce Kozomín, ale i obcí sousedních, a zapojuje se do stavebních řízení tak, aby nedošlo ke zhoršení kvality života nejen místních obyvatel, ale i obyvatel z okolních obcí.

Projekt jsme podpořili částkou 40 000 Kč.