Růžovka 

V Ústí nad Labem je od března 2022 v provozu KACPU (Krajské asistenční centrum pomoci Ukrajině), kterým prošlo více než 21 000 lidí. Ve městě Ústí nad Labem zůstalo žít přibližně 3400 osob z Ukrajiny. Dobrovolnické uskupení se stará o téměř 80 ukrajinských příchozí, kteří mají zájem se zapojovat do dění v místní komunitě. Podařilo se vybavit prostor, kde se cizinci cítí bezpečně tj. prostor Růžovka (název prostoru je odvozen od barvy fasády domu, kde sídlí). V rámci projektu ve společném prostoru plánují návazné akce: česko-ukrajinské kino, setkání spolukrajanů a obyvatel ČR, kurz ČJ (probíhá jednou týdně), výtvarné a sportovní aktivity pro děti, společné vaření českých a ukrajinských jídel zakončené velkou slavnostní tradiční události.  

program: Z Ukrajiny mezi nás  
realizátor:  Anna Jelačičová 
místo:  Ústí nad Labem, Ústecký kraj  
období realizace: březen 2023 -prosinec 2023 
projekt byl podpořen částkou  90 000,- Kč