S dětmi v lese II. 

Od března 2022 se v klubu věnují pravidelnému vedení skupiny ukrajinských dětí a maminek, skupina je méně stabilní, přichází totiž stále nové děti, nově příchozí. Za sebou má klub společné víkendové výjezdy, výlety po Praze, sázení slunečnic, společné uklízení, společné vaření a zpívání, vaření maminek na komunitní slavnost Zahrada města. Vize je, aby se děti rozvíjely, učily se česky a tak se mohly integrovat nenásilně a co nejlépe do naší společnosti, cítili se v bezpečí. Cílem je také mámy integrovat do společných aktivit a zapojit je do volnočasových komunitních aktivit typu vaříme Boršč, pečeme. Motivovat i matky v rozvoji, nabízet jim různé možnosti. Aktivity, které budou probíhat Volnočasový kroužek – pravidelný kroužek a jednou měsíčně výjezd mimo Prahu, účast na komunitních akcích Klubu K2 i na slavnostech na Praze 10 s tématikou turistiky a rozvoje (kultura, návštěva památek, nácvik loutkového divadelního představení – mini loutkový festival), pokračování v zápisu do deníků. Organizátoři chtějí navázat kontakt s jinými volnočasovými skupinami v Praze 10 a propojit aktivity s nimi.  

program: Z Ukrajiny mezi nás  
realizátor:  Klub K2, o.p.s. 
místo:  Praha Vršovice, hlavní město Praha
období realizace: leden 2023 – červen 2023 
projekt byl podpořen částkou  46 100,- Kč