S dětmi v lese – tábornický kroužek

V Rodinném centru K2 v Praze 10 najdete prostor pro kvalitně strávený společný čas rodičů a dětí, v kurzech, dílnách nebo ve společné herně. Nabízí cesty, jak u dětí podpořit rozvoj a samostatnost. Školka K2 nabízí malým dětem program trávený venku a v přírodě. Učí děti třídit odpad, starat se o rostliny i zvířata, chránit přírodu. V Praze 10 je odhadem 6500 ukrajinských uprchlíků. RC K2 na základě svých zkušeností vytvořilo integrační projekt S dětmi v lese pro děti z Ukrajiny a podobně staré děti z Prahy. Zahrnuje víkendové akce a letní tábor v lese. Tábor proběhl od 24.7.-31.7.2022, zúčastnily se jej děti z ubytovny. Tábor upevnil vztahy mezi dětmi, děti se významně zdokonalily v českém jazyce, sousedé se zapojili do materiální pomocí, dárci nákupem tábornického vybavení. Skvělým výsledkem je, že se děti chtějí potkávat i nadále.

program: Z Ukrajiny mezi nás
realizátor: Klub K2, o.p.s.
místo: Lužické hory, Liberecký kraj
období realizace: 7/2022 – 12/2022
projekt byl podpořen částkou: 20 000 Kč