S lepší češtinou za lepší prací 

Dle zkušeností z předešlých jazykových kurzů, které probíhali ve vědecké knihovně v HK má většina nově příchozích ukrajinských uprchlíků práci, ale ta ve většině případů neodpovídá jejich vzdělání či předchozí profesi. Proto je třeba navázat dalšími jazykovými kurzy, které se budou zaměřovat na konverzaci se záměrem hledání práce a do cvičení budou zařazovat taková témata jako je psaní životopisu, příprava na pohovor, dále hraní rolí v modelových situacích, se kterými se mohou setkat, kritické myšlení, mluvní cvičení a psaní příběhů. Všichni zúčastnění budou moci využít služby psycholožky, která je podpoří nejen mentálně ale pomůže jim i s kariérním poradenstvím. 

realizátor: Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové 
místo: Hradec Králové, Královehradecký kraj  
období realizace: 09/2024 – 06/2025 
projekt byl podpořen částkou: 53 200 Kč