S Ukrajinci v Brně 

Ukrajinská iniciativa Jižní Moravy je nezisková organizace, která si klade za cíl přispívat k pozitivním vztahům mezi Ukrajinci, Čechy a dalšími národnostmi žijícími na Jižní Moravě. V loňském roce spolek založil Ukrajinské centrum v Brně, podporované Magistrátem města Brna. Centrum vytváří platformu pro spolupráci mezi organizacemi pomáhajícími ukrajinským uprchlíkům v Brně a na jižní Moravě. Projekt chce propojit ukrajinskou komunitu a českou společnost prostřednictvím pořádání kulturních a vzdělávacích aktivit jako otevřené lekce pro veřejnost na téma ukrajinských dějin a tradic, kulinární workshopy pro veřejnost a zájmové kluby. Proběhnou například lekce „Rok ukrajinských tradicí“ a „Společné dějiny České republiky a Ukrajiny“, zájmový klub deskových her či mezinárodní fotbalový turnaj amatérů, kulinární workshop, filmový, literární a ženský zájmový klub a klub deskových her.  

program: Z Ukrajiny mezi nás  
realizátor:  Ukrajinská iniciativa jižní Moravy, z.s. 
místo:  Brno, Jihomoravský kraj  
období realizace: 10/2023 – 03/2024 
projekt byl podpořen částkou  99 960 Kč