Šatník naší babičky

Projekt Šatník naší babičky mobilizoval občany vesnice i okolí k zájmu o svoji minulost a vzájemné vztahy na vesnici. Lidé zjistili, že mnoho otázek se dá zodpovědět nad starými fotografiemi a starým oblečením. Místní díky tomu poznali své předky a své domy. Ve spolupráci s občany vznikly porovnávací fotografie tehdy a teď, které byly prezentovány na výstavě, uspořádala se přehlídka historických oděvů s komentářem ze života rodin provedená obyvateli obce v historickém mlýně.

Místní dokázali spolupracovat i s poměrně vzdálenými skupinami lidí a vyzvat je ke spolupráci. Ukázali světu, že obyčejné ženy z Koštic dokážou dát dohromady svoje sousedy. Všichni dostali krásný katalog z výstavy, kde skoro každý našel něco svého. Na fotkách byli mimo jiné vidět staré Masopusty, Máje či Boží Těla. Pořadatelky této akce zakládají spolek, který tyto cíle bude dále rozvíjet s heslem To jsme my, Šatník paní mlynářky! (název k poctě všech bývalých obyvatelek mlýna, který akci velmi pomohl)

realizátorka: Irena Hellerová
místo: Koštice nad Ohří, Ústecký kraj
období realizace: 1. 1. 2017 – 30. 6. 2018
projekt byl podpořen částkou 40 000 Kč