Sázení ve Svídnici místní spojí s plánováním hřiště 

Obec Svídnice dlouhodobě postrádá komunitní prostor, o který je přitom velký zájem z řad místních obyvatel. Starosta obce Jan Štefanides zároveň chce místní zapojit do rozhodovacích procesů. Plánuje proto uspořádat komunitní výsadbu stromů na pozemku budoucího dětského hřiště, které bude sloužit k pravidelnému setkávání místních obyvatel a návštěvníků obce z širokého okolí. Výsadba stromů bude stmelovací akcí komunity, ale zároveň také plánovacím setkáním, při kterém se veřejnost zapojí do rozhodování a plánování vzhledu a rozložení budoucích herních a relaxačních prvků. Po dopolední výsadbě bude místí čekat společný oběd a diskusní odpoledne, v rámci kterého chce obec získat potřebné informace a názory místních obyvatel. 

program: Místo, kde žijeme 
realizátor: Obec Svídnice 
místo: Svídnice, Královéhradecký kraj 
období realizace: 10/2023 – 11/2023 
projekt byl podpořen částkou 20 000 Kč