Sbírání místních řemesel, tradic a příběhů

Lípa: Hurá za sousedy!

V rámci projektu spolku TILIA vznikly tři mapovací týmy dětí a dospělých, které sbíraly informace o historii obce, o řemeslech a místních tradicích. Sběr probíhal zejména formou zaznamenávání rozhovorů s pamětníky a starousedlíky. Z nasbíraných podkladů vznikl učební materiál pro žáky místní ZŠ, který však je přístupný široké místní veřejnosti. Součástí projektu byla i putovní výstava, která výsledky mapování představí.

Projekt byl podpořen částkou 67 500 Kč.