Sbor hasičů Loděnice oslavil výročí 100 let výsadbou větrolamu 

Sbor hasičů Loděnice v rámci svých 100 let založení oživil dětské hřiště na kraji vesnice. S pomocí místních občanů vysázeli stromy a keře v okolí dětského hřiště a zamezili tím výrazným povětrnostním vlivům, které nyní hřiště trápí. Jedná se o místo s altánkem a ohništěm, kde kromě běžného dětského hřiště bývají pořádány různé akce spolků v obci. V současné době zde probíhají akce jako pálení čarodějnic, smažení vajec nebo drakiáda. Hasiči chtějí touto aktivitou opět vrátit děti a rodiče na hřiště, zlepšit podmínky pro realizovaná sousedská setkávání a zpříjemnit krajinný ráz obce. Na akci přišla i řada dětí, které měly možnost podílet se na rozvoji svého hřiště a bylo vidět, že se jim to líbí. Při sázení také bylo vidět, že se lidé seznamují a povídají. Díky projektu tak hasiči podpořili vzájemné seznámení nových sousedů a aspoň o kousíček zlepšili vztahy v obci. Mezi vysázenými stromy byly třešně, jabloně, švestka, ryngle, a z keřů pak lísky, kanadské borůvky, hlohy, trnky či dříny. 

program: Místo, kde žijeme 
realizátor: SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Loděnice 
místo: Holasovice – Loděnice, Moravskoslezský kraj 
období realizace: 10/2023 – 11/2023 
projekt byl podpořen částkou 19 500 Kč