SDH Ostroměř: Přeměna staré nádrže ve veřejné koupaliště

Živá komunita Česká republika Královéhradecký

Využití nepoužívané has. zbrojnice pro veřejnost a práci s mládeží

SDH v Ostroměři byl založen již v roce 1885. Současní členové pokračují v tradici organizování kulturních a sportovních akcí. Nyní se rozhodli, že společnými silami přemění starou hasičskou nádrž a její okolí v příjemné místo pro veřejnost i pro vlastní práci s dětmi. Místo plánují vybavit lavičkami a zázemím pro sousedská posezení a kulturní akce.

Projekt jsme podpořili částkou 15 553 Kč.

Sdílejte :