Sdílna v Litoměřicích rozšíří obzory dětem i dospělým

Litoměřický Institut technického vzdělávání spojuje lidi různých profesí, sociálního postavení, věku, znalostí i dovedností. A to prostřednictvím pestré nabídky aktivit komunitní dílny. Institut zároveň vede děti a mladé lidi k technickému vzdělávání a Sdílna je místem, kam se lidé vrací tvořit a učit se novému. V novém projektu se litoměřičtí vrhnou na přetvoření další části prostoru dílny pro práci  
s kovem a Sdílnu vybaví potřebným nářadím a technickým vybavením. 

program: Místo, kde žijeme
realizátor: Institut technického vzdělávání z. ú. 
místo: Litoměřice, Ústecký kraj
období realizace: 9/2022 –⁠ 8/2023
projekt byl podpořen částkou: 85 000

Projekt byl podpořen z daru společnosti Opavia.