Praha, Pitkovice: Naše Pitkovice, z. s

Projekt „Sejdeme se v parku“ reaguje na potřebu vytvořit v Pitkovicích na jihovýchodním okraji Prahy místo pro společné setkávání lidí bez rozdílu věku. Klade si za cíl propojit místní obyvatele v živou komunitu, ve které se lidé navzájem znají, respektují a nejsou lhostejní ke svému okolí a k potřebám druhých. V rámci projektu by spolek Naše Pitkovice rád zvelebil prostranství v centrálním parku u ulice Strakošová a vytvořil zde důstojné zázemí pro volnočasové aktivity a setkávání všech obyvatel Pitkovic. Konkrétní podoba mobiliáře či úprav vzejde z veřejné diskuze s občany za účasti přizvaných odborníků a představitelů místní samosprávy MČ Praha 22, pod kterou jako městská čtvrť Pitkovice spadají. Slavnostní křest se uskuteční na druhém ročníku pitkovických sousedských slavností v září 2018.

Projekt jsme podpořili částkou 100 000 Kč.