Semináře pro uprchlíky z Ukrajiny se zaměřením na uplatnění na trhu práce

Centrum MRIYA dosud poskytlo poradenskou a humanitární pomoc více než 30 tisícům uprchlíků v Praze. Denně poskytne služby cca 400-600 klientům, Centrum je otevřené každý den od 9 do 19 hodin, značná část personálu stále funguje na dobrovolné bázi. Cílem je pomoci začlenit co nejvíce příchozích z Ukrajiny na pracovní trh. Poradenství tohoto typu je velmi žádané, integrace dospělých uprchlíků prostřednictvím stabilní práce je základem pro kvalitní život celých rodin. Očekávání účastníků se bude zjišťovat na počátku seminářů, úspěšnost projektu se bude měřit prostřednictvím dotazníkového šetření mezi absolventy (prostřednictvím e-mailu) do 3 měsíců po absolvování semináře. Průběžné poradenství mezi semináři je poskytováno v Centru MRIYA. Konkrétní výsledky se prokáží na počtu absolventů seminářů, kteří získají do 3 měsíců práci nebo absolvují pracovní pohovory. Plán je 8 jednohodinových seminářů měsíčně (pravidelně 2x týdně), od října do prosince celkem 24 seminářů. Semináře pro uprchlíky z Ukrajiny jsou zaměřeny na získání práce a další potřebné informace: kde hledat práci, nostrifikace vzdělání, jak získat živnostenské oprávnění, pracovní pohovory, jazykové nároky při získání práce, pracovně-právní záležitosti ad. O semináře mají zájem příchozí všech dospělých věkových kategorií, vzhledem k jejich skladbě se jedná více o mladé ženy, ale i o seniory. Semináře budou lektorovat jak příchozí z Ukrajiny, tak i Ukrajinci, kteří v ČR žijí déle. Předpoklad je účast za celé plánované období min. 1000 účastníků. 

program: Z Ukrajiny mezi nás
realizátor: MRIYA UA z.s. 
místo: Praha, hlavní město Praha
období realizace: 1. října 2022 – 31. prosince 2022 
projekt byl podpořen částkou: 49 200 Kč