Setkáme se v sobotu 

Projekt chce dosáhnout propojení věkově stejné skupiny českých a ukrajinských dětí v rámci mimoškolních aktivit, děti totiž navštěvují společně jednu základní školu v Boskovicích. Šest sobotních setkání nabídne vyplnění volného času zážitkovou formou s jednotlivými různorodými aktivitami. Každý workshop má jinou obsahovou náplň. Děti si mohou vybrat konkrétní aktivity, setkání také reflektují kalendářní rok, jeho zvyky a tradice. Předvánoční a Velikonoční workshop vytváří zázemí pro sdílení tradic a zvyků obou kultur. Děti získají nejen obecné informace o tom, jak se slaví svátky v druhé zemi, ale mohou se přímo podílet na samotné organizaci a realizaci dílen. 

program: Z Ukrajiny mezi nás  
realizátor:  Markéta Grénarová 
místo:  Boskovice, Jihomoravský kraj  
období realizace: 10/2023 – 03/2024 
projekt byl podpořen částkou 50 580 Kč