Setkání rodáků obce Klokočná a tvorba Vzpomínek 

V Klokočné inicioval nejstarší obyvatel obce setkání rodáků. Společně s ostatními chce vytvořit publikaci sesbíraných vzpomínek doplněných dobovými fotografiemi. Cílem je zapojit seniory do komunitního života, rozvíjet mezigenerační vztahy a zlepšit identifikaci s místem, kde žijeme. Místní proto budou postupně sbírat vzpomínky rodáků na diktafon a tvořit přepis těchto vzpomínek, sbírat dobové fotografie a vydat publikaci “Vzpomínky”. 

program: Místo, kde žijeme 
realizátor: Jana Procházková 
místo: Klokočná, Středočeský kraj 
období realizace: 7/2023 – 12/2023 
projekt byl podpořen částkou 50 000,- Kč  

Tento projekt byl podpořen z programu Dokážeme víc pro zaměstnance České spořitelny.