Lidé se poznávají u lisu

ART-Tellier je volné sdružení osob se zájmem o umění a kulturu užívající prostory ateliéru Stanislava Štěpa, který je otevřený pro každého. Do Živé komunity se přihlásili s neobvyklým záměrem – přáním setkávat se při náročnější a na venkově nedostupnější aktivitě, kterou je tištění na grafickém lisu. Grafický lis přinesl společné činnosti a kultuře v obci novou dynamiku, tvoří se nejen v ateliéru, ale i mimo něj za spolupráce s obecním úřadem, spolky, školkami a školami. Skrze společnou tvůrčí práci umožňují lidem vycházet z jejich sociálních bublin, rozvíjet dovednosti a estetické cítění, vzájemně se poznávat i z jiných stránek a povzbudit se k další, nejen výtvarné, aktivitě.

realizátor: Veronika Jašíková
místo: Cerekvice nad Bystřicí
období realizace: 1. 8. 2018 – 31. 7. 2019
projekt byl podpořen částkou 37 700 Kč