Setkávání v Novém Hrozenkově u nádraží 

Lucie Pálková chce s pomocí spolupracovníků z Charity Nový Hrozenkov, s podporou obce, hrozenkovských skautů a místních lidí upravit venkovní prostor u sídla Charity jako místo sloužící k setkávání, odpočinku a hrám. V současné době není prostor téměř využívaný, a proto se nabízí jeho zkvalitnění. Plánují zde vybudovat rovnou zatravněnou plochu pro dětské hry, vysázet okrasné a ovocné stromy a keře, vyvýšené zeleninové a bylinkové záhony, posezení, ohniště a malou kapličku tak, aby prostor vybízel k návštěvě. Cílem je společnými silami vytvořit prostor, který mohou využít maminky s dětmi, organizované dětské skupiny, Charita nebo jiné organizace a spolky pro komunitní akce, prostor, který bude využívat obec pro svoje aktivity či se zde příležitostně sejdou sousedé u ohně. 

program: Místo, kde žijeme  
realizátor: Charita Nový Hrozenkov 
místo: Nový Hrozenkov, Zlínský kraj 
období realizace: 06/2023 – 05/2024 
projekt byl podpořen částkou 50 000 Kč