Sídliště jinak

Blansko: Písečná žije

Písečná je sídliště, které se nepovedlo. Může za to nekoncepční výstavba, která spočívala v přistavování množství obytných domů v na sebe nenavazujících etapách bez jednotícího plánu, bez odpovídajícího růstu infrastruktury, občanské vybavenosti, veřejného prostranství či výsadby zeleně. Město Blansko v roce 2014 vypsalo výběrové řízení na zástavbu jedné ze zbývajících volných ploch. Přitom však nerespektovalo doporučení architekta pro tuto lokalitu, ani dohodu s veřejností danou projednaným územním plánem. Občané Písečné se chybu v územním řízení snaží napravit a dosáhnout objektivního posouzení dopadu nové zástavby na celou lokalitu.

Projekt jsme podpořili částkou 29 400 Kč, z toho 387 Kč z Nadačního fondu proti korupci.