Silnice do ZOO v obci Větrovy má vést přes louku a biokoridor, místní jsou proti

V těsné blízkosti obce Větrovy se nachází zoologická zahrada. Její provoz je ze strany příslušných úřadů podmíněn vyřešením dopravního napojení, plánovaná trasa ale vede podél lesa v místě tzv. biokoridoru. Místní obyvatelé tento prostor využívají k relaxaci, procházkám, venčení psů, sportování, děti k pouštění draků apod., a proto opakovaně vyjádřili nesouhlas s vybudováním silnice v tomto místě. Jako podklad pro hlasování o příslušné změně územního plánu připravují ve spolupráci s odborníky podrobný biologický průzkum. 

realizátor: Jana Maxerová
místo: Větrovy (Tábor)
období realizace: 11/2020 – 11/2021
projekt byl podpořen částkou 28 000 Kč