Skládka nebezpečného odpadu na Čáslavsku?

Čáslav: Nezávislá kontrola má pomoci lepšímu nakládání s nebezpečným odpadem

AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., provozovna Čáslav ukládá na skládku komunálního a nebezpečného odpadu krom jiného i ropné kaly z Ostravska. Navíc je již schváleno další rozšíření skládky, přestože se nachází pouhých 500 m od obytných domů a městského sportoviště. Firma AVE i představitelé města nedostatečně komunikují s veřejností o uskladňování a likvidaci nebezpečných odpadů na skládce i o zdravotních rizicích spojených s uskladňováním ropných kalů. Obavy z dlouhodobého dopadu na životní prostředí obyvatel Čáslavi již vedly k řadě protestů, např. petici proti ukládání kalů podepsalo 1100 obyvatel Čáslavi a okolí. Několik aktivních občanů reaguje na situaci záměrem zajistit nezávislé rozbory vody a půdních sedimentů z širšího okolí skládky. Tyto rozbory budou provedené a zdokumentované akreditovanou laboratoří; v případě zjištění zásadně nadlimitních hodnot budou usilovat o další kontroly provozování čáslavské skládky.

Projekt jsme podpořili částkou 35 000 Kč.