Škola v zahradě 

Školní zahrada, kterou základní škola pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami získala od Města Hodonín, je stará, zanedbaná, poškozena tornádem v roce 2021, ale krásná a plná keřů a ovocných stromů. Školní kolektiv ji chce za pomoci žáků a jejich rodičů svépomocně upravit a vybudovat venkovní učebnu, která by sloužila nejen dětem z této školy a učila je lásce k přírodě a jak o ni pečovat, ale také jako stmelení kolektivu a místo setkávání pro ostatní organizace sídlící v budově (Škola Na Pohodu, Středisko volného času Hodonín, Zelený dům pohody, Centrum pro rodinu). Pořádáním venkovních akcí v těchto prostorách chce také škola zvýšit všeobecné povědomí široké veřejnosti o poruchách autistického spektra a více děti zapojovat do komunitního života.  

program: Fond sousedské obnovy 
realizátor: Základní škola a praktická škola Hodonín 
místo: Hodonín, Jihomoravský kraj 
období realizace: 10/2023-10/2024 
projekt byl podpořen částkou: 100 000,-Kč