Skupina občanů Dolních Počernic žádá transparentní záznamy z jednání zastupitelstva

Aktivní obyvatelé pražské městské části Dolní Počernice, kteří se dlouhodobě zajímají o dění v místě a v minulosti se zapojili například do tvorby územního plánu a urbanistických studií, nesouhlasí se způsobem, jakým jsou pořizovány zápisy z jednání zastupitelstva. Když žádali opravu zápisu podle skutečného stavu, nebylo jim vyhověno. Rozhodli se tedy prostřednictvím projektu „Transparentní radnice“ domoci se svých práv. Problém zdokladovali, předložili kontrolnímu orgánu a dle doporučení magistrátu se rozhodli k jedinému možnému prostředku obrany: podání zásahové žaloby. Chtějí, aby bylo zřejmé, jak jednotliví členové zastupitelstva hlasovali a nesli za svá rozhodnutí odpovědnost.  

realizátor: Pavel Vermach
místo: Praha – Dolní Počernice
období realizace: 2/2021 – 1/2022
projekt byl podpořen částkou: 20 000 Kč