Skupina sousedů opravila dvůr centra Korunka

Skupina sousedů s podporou městské části upravila dvůr kulturně-komunitního centra Koruna tak, aby se v něm lépe žilo a to nejen lidem, ale i rostlinám a zvířatům. V rámci projektu se podařilo zrealizovat plán, kterým bylo ochladit dvůr osázením vhodných rostlin, vyřešit zavlažování a zadržování dešťové vody, vylepšit posezení ve stinné části dvora, zakomponovat vodní prvek na ochlazení, vydlážděné části dvora, motivovat další sousedy ke kompostování ve městě a zútulnit zahradní altán pro setkávání sousedů, kteří mají zájem o své okolí. Do projektu se také zapojili studenti z ČVUT fakulty stavební – ti připravili návrhy na možné způsoby řešení zachytávání dešťové vody a zavlažování.

program: Místo, kde žijeme
realizátor: Jana Kočí
místo: Praha – Radotín, Hlavní město Praha
období realizace: 2/2023 – 9/2023
projekt byl podpořen částkou 100 000Kč