Slavnost stromů a lesa  

Tým nadšenců z Komné, ČSOP Kosenka Valašské Klobouky a Klubu Maják Bojkovice uspořádal Slavnost stromů a lesa. Díky benefičnímu rozměru projektu získali další prostředky na výkup přirozeného lesa Ščúrnica a lidem přiblížili trochu jiný vztah k přírodě, než na který jsou zvyklí. Podařilo se zapojit několik obcí a škol, vytvořit výstavu fotek a výtvarných prací. Účastníci si mohli zažít stromy a les přímo pobytem v krajině, kdy je doprovázeli odborníci a nadšenci, kteří poukazovali a osvětlovali různé roviny vztahu člověka, lesa a stromů. Vyvrcholením slavnosti byl kulturní program v Klubu Maják v Bojkovicích.  

program: Místo, kde žijeme  
realizátor: ZO ČSOP KOSENKA 
místo: Bojkovice, Zlínský kraj 
období realizace: 10/2023 – 11/2023 
projekt byl podpořen založením kampaně na Darujme.cz a zdvojnásobením výtěžku až do výše 20 000 Kč