Slavnostní otevření sokolovny 

Městys Moravská Nová Ves slavnostně otevřel veřejnosti zrekonstruovanou sokolovnu, která byla jednou z tornádem nejvážněji poškozených veřejných budov v obci. Sokolovna bude i nadále sloužit nejen sportovním účelům, ale veškeré kulturní a spolkové činnosti i pro samotné občany. Slavnosti se zúčastnili mimo jiné i zástupci nejstarší generace, kteří budovu před 60ti lety slavnostně otevírali, podíleli se na její výstavbě nebo sem chodili cvičit.  

program: Fond sousedské obnovy 
realizátor: Městys Moravská Nová Ves 
místo: Moravská Nová Ves, Jihomoravský kraj 
období realizace: březen 2023 
projekt byl podpořen částkou: 100 000 Kč