Slavonický spolek proti kácení velkého počtu stromů

Když se na začátku ledna 2021 se začalo s kácením stromů ve Slavonicích, většina obyvatel nevěděla, kolik stromů, kde a kdy se má pokácet. Spolek Mařížský park proto vyzval místní obyvatele i chalupáře k focení stromů, kterým hrozí pokácení, a zahájil kroky k jejich záchraně. Rozhodnutí zástupců města bez obyvatel Slavonic o kácení přibližně 250 stromů ohrožuje podle spolku životní prostředí města a také ráz místní krajiny. Spolek pořídil inventarizaci stromů, oponentní dendrologický posudek a informoval veřejnost o jejich skutečném stavu. Přihlásil se také do řízení o vlivu kácení alejí a stromořadí na krajinný ráz města a pořídil oponentní posudek pro toto řízení.  

realizátor: Mařížský park, z.s.  
místo: Slavonice, Jihočeský kraj 
období realizace: 2/2021 – 12/2021  
projekt byl podpořen částkou: 15 000 Kč