Solární energie pomáhá Lesnímu klubu Tasmánek s rozvojem vzdělávacích akcí pro děti i dospělé

V blízkosti Rychnova nad Kněžnou se v malebné přírodě nachází Lesní klub Tasmánek s komunitní zahradou. Tato organizace spojila síly s dobrovolnictvem a místní komunitou a společně nainstalovali v zahradě solární ostrovní systém. Ten napájí osvětlení, nářadí a spotřebiče pro přípravu jídla a pití na komunitních akcích. Díky tomuto systému je možné rozšířit nabídku workshopů, seminářů a akcí pro širokou veřejnost, které se zaměřují na trvalou udržitelnost, soběstačnost, život v souladu s přírodou, vědomé rodičovství a tvořivou zábavu pro rodiny s dětmi.

program: Místo, kde žijeme  
realizátor: Lesní klub Tasmánek, z. s. 
místo: Jahodov, Královéhradecký kraj  
období realizace: 4/2023 – 7/2023  
projekt byl podpořen částkou  54 000,- Kč  

Projekt byl podpořen z daru společnosti Opavia