Sousedé z Malého Března společně zvelebili okolí místního rybníka

Skupině maminek z Malého Března se zdálo, že to v obci málo žije, a tak založily spolek NAPLNO, se kterým začaly pořádat sousedské akce. Do spolku se přidali další sousedé i přátelé a v tuto chvíli pracují na zvelebení veřejného prostranství v obci. Vyrobili informační ”kuří nožky”, na kterých zveřejňují zprávy o dění v obci, připravovaných akcích a různých aktivitách pro děti i dospěláky. V Malém Březně je rybník, na jehož údržbu již obci nezbývá čas a peníze. Právě okolí rybníka lidé ze spolku postupně vylepšují, upravují cesty, vytvářejí odpočinková místa a umísťují zde prvky pro volnočasové aktivity. 

program: Místo, kde žijeme
realizátor: NAPLNO z.s. 
místo: Malé Březno, Ústecký kraj 
období realizace: 3/2022 – 11/2022
projekt byl podpořen částkou: 64 360  

Projekt byl podpořen z daru společnosti Opavia.