Sousedé z Rychlebských hor obnovují tradici místních krojů  

Cílem projektu bylo oslovit co nejpočetnější množství lidí, kteří se identifikují s Rychlebskými horami a ti, aby si společně vytvořili jednotný kus textilu, který bude definovat krajovou sounáležitost. Různorodost aktivit v průběhu roku pro projekt nadchla stovky lidí a aktivní skupina jádra projektu
se rozrostla o desítky nových hybatelů. Projekt získal podporu starostů, základních škol, ale i domova důchodců.

program: Místo, kde žijeme  
realizátor: Black Sphere, z.s.  
místo: Uhelná u Javorníku, Olomoucký kraj  
období realizace: 4/2023 – 12/2023  
projekt byl podpořen částkou  100 000,- Kč   

Projekt byl podpořen z daru společnosti Opavia