Sousedi se sousedy II 

Projektem Sousedi se sousedy II spolek navazuje na předchozí půlroční projekt. Nyní se zaměří především na podporu sousedských vztahů a přátelství, překonávání ostychu v komunikaci, na zvýšení sebevědomí nově příchozích z Ukrajiny, kteří byli delší dobu v roli pasivního příjemce podpory. Novým projektem chtějí vytvořit podmínky k tomu, aby nově příchozí přinesli do obecního života to svoje a cítili se tady víc doma. V současnosti se daří zejména integrace mladších ukrajinských dětí, které docházejí do místní školy a mluví již, také díky výuce češtiny hrazené z projektu Sousedi se sousedy I, dobře česky. Nadále budou tedy probíhat lekce českého jazyka, také workshop keramiky, Klub pro děti, Klub pro ženy, setkávání dvojic (česká a ukrajinská žena) a aktivnější zapojení ukrajinských sousedů do přípravy a programu jednotlivých akcí pořádaných spolkem Salto, např. sousedský oběd s ochutnávkami národních jídel, piknik apod. 

program: Z Ukrajiny mezi nás  
realizátor:  SALTO z.s. 
místo:  Zadní Třebaň , Středočeský kraj  
období realizace: 4/2023  - 12/2023 
projekt byl podpořen částkou 80 000 Kč