Sousedi se sousedy

V Zadní Třebani bydlí 4 ukrajinské rodiny s dětmi ve věku 6 – 18 let. Rodiny jsou ubytované v obecních prostorách Společenského domu. Podařilo se uspořádat uvítací setkání místních obyvatel s ukrajinskými sousedy, zapojovat ukrajinské rodiny do komunitních akcí, probíhá výuka češtiny dospělých. Sehnali se jízdní kola pro děti i dospělé. Podařilo se začlenění 2 chlapců do místního fotbalového klubu, financovat (darem místních) účast 2 ukrajinských dětí na letním soustředění lidové muziky Notičky v Jizerských horách. Proběhla Sbírka oblečení a vybavení Aktuální plán na rozšíření projektu je: koordinace výuky češtiny, doprovody na úřady, k lékaři, pomoc s pracovními pozicemi (cílem je doprovody postupně omezovat), dále koordinovaná výuka češtiny pro dospělé (dříve probíhalo dobrovolnicky), výuka češtiny pro děti (dosud neprobíhalo, ukazuje se jako potřebné; včetně podpory dětí při školní přípravě), kroužek keramiky s dvěma tematickými dílnami pro ukrajinské a české děti s důrazem na konverzaci. Další akce, do kterých chce spolek nové sousedy zapojit jsou: divadlo pro děti, workshop žonglování s výrobou žonglovacích míčků, soutěže a odměny v rámci akce Rozloučení s létem, komunitní Sousedský oběd na návsi s dílnou vázání kytic. 

program: Z Ukrajiny mezi nás
realizátor: Salto z.s.
místo: Zadní Třebaň, Středočeský kraj 
období realizace: 1.září 2022 – 31. prosince 2022 
projekt byl podpořen částkou 50 000 Kč