Sousedská slavnost spojuje Písty

Projekt „Sousedská slavnost spojuje Písty“ byl rozdělen do třech akcí. Spolek uspořádal v září 2022 akci „Loučení s létem“, v říjnu výstavu „Písty v proměnách času“, v prosinci „Rozsvícení vánočního stromečku“.
Loučení s létem –  sešlo se zde několik generací od těch nejmenších, až po ty nejstarší. Pro děti bylo připraveno několik různých aktivit, např.: chůze na chůdách, různé házecí hry, zdobení perníčků, či střílení lukem na terč. Každý přinesl něco dobrého, a tak bylo bohaté občerstvení..
Výstava „Písty v proměnách času“… aneb jak se z tiché a smutné kaple stalo krásné místo k setkávání všech generací. Výstava byla uspořádána k 250 letému výročí od položení základního kamene kaple. Fotografie a knihy z dob minulých byly zapůjčeny od místních obyvatel. Spolek byl nadšen, že se povedlo obnovit prostory této kapličky, která neodmyslitelně patří k naší vesnici. 
Rozsvícení vánočního stromečku – odpoledne bylo plné krásných aktivit a her. Děti si mohly vytvořit různé vánoční ozdoby, ulovit kapra, nebo sjet slalom na lyžích, také otestovali Pístecké pexeso a Pístecký kvíz. Návštěvníci se zahřáli svařákem a čajem u ohniště.

program: Místo, kde žijeme
realizátor: Pístecký ďolíček, z.s. 
místo: Písty, Ústecký kraj 
období realizace: 9/2022 – 10/2022
projekt byl podpořen částkou: 20 000 Kč