Sousedská slavnost spojuje Písty

Pístecký ďolíček chce propojit starousedlíky různých věkových kategorií mezi sebou a do vesnického života zapojit nově přistěhované. V současné době, i v tak malé vesnici, malé skupiny pořádají různé akce (módní přehlídka, nohejbalový turnaj, pálení čarodějnic). Uspořádáním sousedské slavnosti chceme všechny tyto skupiny propojit. Tím chceme nastartovat společný komunitní život v celé obci. 

program: Místo, kde žijeme
realizátor: Pístecký ďolíček, z.s. 
místo: Písty, Ústecký kraj 
období realizace: 9/2022 – 10/2022
projekt byl podpořen částkou: 20 000 Kč