Na Praze 11 mají první sousedskou klubovnu

Jak v sídlištní anonymitě Jižního Města posílit sousedské a přátelské vazby? Skupina dvaceti rodin tu založila první sousedskou klubovnu. Na počátku byl plán ji s pomocí dalších lidí z okolí vybavit a oživit. Zázemí klubovny dnes umožňuje členům i veřejnosti z okolí realizovat vlastní nápady na společné aktivity, setkání, sdílení, oslavy, workshopy, tematické diskuze, promítací večery, poskytuje pracovní zázemí i prostor pro setkávání a vzájemnou výpomoc v rámci celých rodin a napříč generacemi. Zlepšily se sousedské vztahy mezi členy klubovny i lidmi zvenčí. Jak klubovna vznikala, se můžete podívat třeba na tomto videu.

realizátor: Lukáš Vraný
místo: Praha
období realizace: 1. 10. 2018 – 30. 9. 2019
projekt byl podpořen částkou 40 000 Kč