Sousedské akce v Komunitním prostoru Smíchov 

Cílem sousedských akcí je vytvářet prostor k propojování osob napříč rozdílnými skupinami lidí v bezpečném prostředí a společenství fary a kostela. Církev plánuje propojovat ukrajinskou komunitu s tou místní. Cílem projektu je nalézt a oslovit aktivní jedince z ukrajinské komunity a zapojit je do procesu vytváření aktivit sousedských akcí. Prostřednictvím aktivních jedinců pak lépe oslovovat ukrajinskou komunitu. Sousedské akce organizátoři plánují vždy s konkrétním tématem: přípravy společného jídla, rukodělně-praktická výroba, sport, hudební (či jinak umělecký) program, táboráky, ad. Na akce jsou zvány a hojně se jich účastní také osoby z nepříznivých sociálních podmínek (např. klienti organizace Sananim). 

program: Z Ukrajiny mezi nás  
realizátor: Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 5 – Smíchov 
místo:  Praha 5, Hlavní město Praha
období realizace: 11/2023 – 3/2024 
projekt byl podpořen částkou 90 000 Kč