Sousedské setkání u opraveného kostela 

V rámci akce „Sousedské setkání u opraveného kostela“ Římskokatolické farnosti Benátky nad Jizerou na poslední dubnovou sobotu, se završil dvouletý projekt opravy střechy kostela Nanebevzetí Panny Marie. Kostel stojí v samotném středu Starých Benátek a je jejich dominantou. Na opravu střechy významným podílem přispěli benátečtí občané prostřednictvím veřejné sbírky i účastí na četných veřejných brigádách. Díky nadaci mohli místní společně s farníky uspořádat společné setkání a poděkovat všem, kdo se zapojili do oprav střechy kostela a úklidu půdy. V rámci setkání proběhla komentovaná prohlídka kostela. 

program: Místo, kde žijeme 
realizátor: Římskokatolická farnost Benátky nad Jizerou 
místo: Benátky nad Jizerou, Středočeský kraj 
období realizace: 4/2023 
projekt byl podpořen částkou 12 500 Kč