Sousedské setkávání oživují Lomnici nad Popelkou

Spolek HraLES, z.s. chce s pomocí dalších aktivních lidí vybudovat zázemí v komunitním centru. Plánují zde s podporou obce organizovat pravidelné sousedské akce a vytvořit tak prostor k sousedskému setkávání. Jejich cílem je zlepšování sousedských vztahů, budování vzájemné důvěry a vytváření hlubšího vztahu ke krajině, kde žijí. Přibližně 1 – 2 x měsíčně bude spolek pořádat setkání, slavnosti a komunitní dílny pro místní a veřejnost. Důraz bude kladen na regionální zvyky a tradice, koloběh roku v přírodním cyklu a tradicích společnosti.  

realizátor: HraLES, z.s.
místo: Lomnice nad Popelkou, Liberecký kraj
období realizace: 30.11.2021 – 30.11.2022
projekt byl podpořen částkou: 100 000 Kč

Tento projekt byl podpořen z programu Dokážeme víc pro zaměstnance České spořitelny.