Sousedské slavnosti – září 2022

V obci žije odhadem 120 uprchlíků. Spolek V srdci Líp již uspořádal několik akcí (22.5. výlet za fosiliemi, 10.6. zábavné odpoledne s dinosaury, poslední akcí byly sousedské slavnosti spojené s promítáním letního kina dne 25.6.). Na všechny byli zváni noví ukrajinští sousedé. Měly u nich velmi pozitivní ohlas, zejména ze strany ukrajinských dětí a jejich maminek. Spolek na tyto akce navázal aktivitami v rámci  Sousedské slavnosti. Uspořádali zábavné odpoledne zejména pro rodiny s dětmi, ale i širší veřejnost. Na odpolední akci pak navazovalo promítání letního kina pro děti. Podařilo se zapojit místní hasiče, kteří měli vlastní vstup na akci (předvedli hašení požáru) a některé místní podnikatele (např. fyzioterapeutka s opičí dráhou pro děti, místní vedoucí výtvarných kurzů pro děti s koutkem, kde probíhalo tetování hennou, vstup dětí z tanečního kroužku, Lacros Zbraslav, místní kapela).

program: Z Ukrajiny mezi nás
realizátor: V srdci Líp, z.s.
místo: Praha 5 – Lipence, Hlavní město Praha
období realizace: 3. září 2022
projekt byl podpořen částkou 33 600 Kč