Sousedské slavnosti

Kulturní a vzdělávací spolek uspořádal od roku 2019 mnoho akcí pro širokou veřejnost. V obci žije 12 uprchlíků, které se spolek rozhodl oslovit a zapojit a propojit s místními. Zatím totiž jejich aktivita v obci probíhala formou docházky dětí do školy a výukou českého jazyka na ZŠ. Proto spolek zorganizoval archeologickou vycházku s hledáním zkamenělin a promítání v rámci letního kina se zábavným programem a občerstvením. 
22.5. proběhlo naučné odpoledne poblíž Radotína, kde účastníci s průvodcem Štěpánem Rakem hledali fosilie – akce měla nečekaný úspěch, přišlo cca 45 lidí, z Ukrajiny bohužel jen jedna paní s holčičkou.
25.6. proběhly Sousedské slavnosti – zábavné odpoledne pro rodiče s dětmi, za účasti kouzelníka, bublináře a s balónkovou show, zakončené bubnováním v kruhu, děti si mohly vyzkoušet tetování hennou, maminky napekly, večer bylo promítání v rámci letního kina; akce se účastnili i noví ukrajinští spoluobčané a podle všeho se všichni dobře bavili.

program: Z Ukrajiny mezi nás
realizátor: V srdci Líp, z.s.
místo: Praha 5 – Lipence, Hlavní město Praha
období realizace: 5/2022 – 9/2022
projekt byl podpořen částkou: 20 000 Kč