Sousedský zimní karneval a hodování

Želeč: Návrat k tradicím

V Želeči kdysi masopusty bývaly, a ve sdružení místních občanů Džbánsko, o.p.s. se nyní rozhodli, že nastala správná doba pro jejich návrat. Sami si proto navrhli a vyrobili masopustní masky a nacvičili masopustní hru. Během masopustní obchůzky se pak zapomnělo na všechny sváry a nedorozumění. Snad se staronové tradici bude dařit spojovat místní a obohacovat obecní kulturní život i v dalších letech.

Projekt byl podpořen částkou 45 000 Kč.

DŽBÁNSKO, o.p.s.