Spolek Spokojené Díly se snaží ochránit jih Kuřimi před negativními dopady obchvatu

Plánovaná výstavba „jižního obchvatu“ Kuřimi provázaného s budoucí dálnicí D43 by mohla ovlivnit hlukem a zplodinami životní prostředí místních obyvatel.  Spolek Spokojené Díly, zastupující obyvatele jižní části Kuřimi v příslušných řízeních, pořídil alternativní dopravní studii, která slouží jako podklad pro další jednání. Spolek dohodl s  projektantem detailní zadání díla pro úpravy související se severním obchvatem KuřimiNásledovala příprava pozvánky na veřejnou schůzi s občany Kuřimi, pozvání hlavních prezentátorů a samozřejmě důležitá propagace veřejné diskuze na webu spolku, facebook, po výlepových plochách v Kuřimi a taktéž přes email. Veřejné schůze ze zúčastnilo cca 100 občanů. Občanům byla představa reálná varianta řešení severního obchvatu Kuřimi. Minimální cíl projektu byl splněn, nicméně ambice spolku byly, aby se tato varianta stala podkladem pro aktualizaci Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje. Spolek své aktivity koordinuje s dalšími iniciativami, které se zabývají trasou dálnice D43.  

realizátor: Spokojené Díly, z. s.
místo: Kuřim, Jihomoravský kraj
období realizace: 2019
projekt byl podpořen částkou 35 000 Kč