Plánovaná výstavba „jižního obchvatu“ Kuřimi provázaného s budoucí dálnicí D43 by mohla ovlivnit hlukem a zplodinami životní prostředí místních obyvatel, především v lokalitě Díly za Sv. Jánem. Problémy pro obyvatele nové obytné zóny Za sv. Jánem mohou mít spojitost s developerským projektem v oblasti Kuřim-Záhoří těsně vedle existující silnice I/43 v úseku Česká-Lipůvka, který by byl ovlivněn severní variantou obchvatu. Spolek Spokojené Díly zastupuje obyvatele jižní části Kuřimi v příslušných řízeních a pořizuje alternativní dopravní studii, která poslouží jako podklad pro další jednání.

realizátor: Spokojené Díly, z. s.
místo: Kuřim, Jihomoravský kraj
období realizace: 2019
projekt byl podpořen částkou 35 000 Kč